Ing. Ľuboš Kojdjak Tel: +421 41 513 1851 lubos.kojdjak@uniza.sk správa licencie a administrácia HPC Ing....
Klaster HPC UVP je prístupný pre zamestnancov UNIZA. Operačný systém Linux - Centos 8. Názov...
Vybrané balíky softvéru Ansys sa používajú v štandardnej výučbe v týchto predmetoch na jednotlivých fakultách....
Prehľad SW balíkov Nižšie nájdete prehľad licencovaných softvérových balíkov a produktov Ansys v rámci licencie...
Žilinská univerzita v Žiline je vlastníkom licencie na inžiniersky a simulačný softvér od spoločnosti Ansys....
Od 7. júla 2021 sa názov mení na IBM SkillsBuild IBM SkillsBuild je platforma, ktorá...
IBM Skills Academy je výcvikový a certifikačný program určený na preklenutie rozdielov v zručnostiach medzi...
1 - Registrácia do IBM Cloud Prejdite na stránku cloud.ibm.com/login a vložte vaše IBM Id....
1 - Prejdite na stránku ibm.biz/academic Na stránke ibm.biz/academic stlačte tlačidlo Register now. 2 - Vložte...
UNIZA je členom programu IBM Academic Initiative, ktorý umožňuje ľahký a bezplatný prístup k nástrojom...