Nachádzate sa tu:

1 - Pripojenie na GRID UNIZA

V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH.

Ako login host zadajte: login.hpc.uniza.sk

2 - Spustenie ???

Cesta k Matlab na GRID UNIZA je: /apps/MATLAB/R2015b

Matlab spustite príkazom:

$ module load matlab
$ matlab &

3 - Príprava úlohy

Pripravte si spúšťací súbor (napr. comsol-11.pbs)

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N comsol

# upravit poziadavky
# skript ziada 2 nody, 12 jadier na nod, 7GB RAM na jadro, maximalny cas behu 1 hodina
#PBS -l nodes=2:ppn=12,pmem=7gb,walltime=1:00:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta 
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file - "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru - "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m bea

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M meno@uniza.sk

# -- nastavte si pracovny adresar --
cd /work/username/comsol

. /etc/profile.d/modules.sh
module purge
module load comsol###########################################
# -- tuto cast nemusite menit --
cd $PBS_O_WORKDIR
echo -e "Changed directory to `pwd`.n"
JOBID=`echo $PBS_JOBID | sed -e "s/..*$//"`

echo "workdir $PBS_O_WORKDIR , jobid: $PBS_JOBID , ":

echo -e "JobID: $JOBIDn======"
echo "Time: `date`"
echo "Running on master node: `hostname`"
echo "Current directory: `pwd`"

if [ -r "$PBS_NODEFILE" ]; then
    cat $PBS_NODEFILE | uniq > machfile
    echo -e "nNodes allocated:n================"
    echo `cat machfile`
fi

NN=$(wc -l < machfile)
############################################

# -- initialize mpd --
comsol -nn ${NN} mpd boot -f machfile -mpirsh ssh

# -- sputit comsol job --
# -- upravte inputfile, outputfile --
comsol batch -nn ${NN} -tmpdir /localscratch -clustersimple -f $PBS_NODEFILE -inputfile comsol-11.mph -outputfile comsol-11-out.mph

# -- kill mdp instances --
comsol mpd allexit

4 - Spustenie úlohy

$ qsub comsol-11.pbs

5 - Kontrola úloh

$ qstat -a, showq
$ showq -b
Predchádzajúci článok COMSOL
Ďalší článok Genome Trax
Obsah