Prehľad dovybavenia celoškolských učební UNIZA pre využitie Microsoft Teams

Budova AA

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Učebňa AA105EPSON ELPDC 21Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AA108EPSON ELPDC 21Creative live! Cam sync 1080p 

Budova AF

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Aula AF1A1EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Aula AF1A2EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Aula AF1A3EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Aula AF3A4EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Aula AF3A5EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Aula AF3A6EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Učebňa AF 014 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AF 104 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AF 106 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AF 108EPSON ELPDC 21  
Učebňa AF 110 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AF 204 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AF 206 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AF 208 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AF 210 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AFS09EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 

Budova BF

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Učebňa BF114EPSON ELPDC 11  
Učebňa BF116EPSON ELPDC 11  
Učebňa BF118   
Učebňa BF121   
Učebňa BF225   
Učebňa BF226   

Budova AC

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Učebňa AC202 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AC203 Creative live! Cam sync 1080p 

Budova AR

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Aula SIEMENS AR1A1EPSON ELPDC 21Creative live! Cam sync 1080pdotykový monitor s perom
Aula AR1A2EPSON ELPDC 21Creative live! Cam sync 1080pdotykový monitor s perom
Aula AR1A3EPSON ELPDC 21Creative live! Cam sync 1080pdotykový monitor s perom

Budova PA

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Aula PA0A1EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Aula PA0A2EPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom

Budova AS

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Učebňa AS 031EPSON ELPDC 11Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 030EPSON ELPDC 11Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 117EPSON ELPDC 11Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 118EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 119EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 120EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 122EPSON ELPDC 11Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 123 Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 124EPSON ELPDC 11Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 127EPSON ELPDC 11Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 217EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 218EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 219EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 220EPSON ELPDC 11Creative live! Cam sync 1080p 
Učebňa AS 223EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 224EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 
Učebňa AS 227EPSON ELPDC 11SriHome SH037 1080p 

Budova BC

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Učebňa BC 210EPSON ELPDC 21  

Budova BG

UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s mikrofónomOstatné
Učebňa DATALANEPSON ELPDC 21 dotykový monitor s perom
Učebňa BG107  AIO počítač

V prípade dodatočných požiadaviek kontaktujte:

Centrum IKT UNIZA
Oddelenie podpory používateľov
kl. 1717, www.helpdesk.uniza.sk