Vážení študenti, zamestnanci, z dôvodu príkazu rektora č. 1/2021 je otváracia doba pracoviska helpdesk a...
Vážení študenti, zamestnanci, upozorňujeme na zmenu konfiguračného súboru pre VPN. Pre úspešné pripojenie je nutné si...
Milí univerzitní pedagógovia, Pozývame vás na online Microsoft Teams akadémiu špeciálne pre univerzity, ktorá bude...
Prehľad dovybavenia celoškolských učební UNIZA pre využitie Microsoft Teams Budova AA UčebňaVizualizér s mikrofónomWebkamera s...