Nachádzate sa tu:
Vytlačiť

Študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline získavajú so svojim osobným UNIZA účtom aj e-mailový účet spolu s osobnou e-mailovou schránkou.

Jednotlivé organizačné útvary UNIZA (fakulty, katedry a pod.) môžu mať špecifický tvar e-mailových adries. 

Tvar UNIZA e-mailovej adresy

Tvar študentskej a zamestnaneckej e-mailovej adresy sa líši v použitej doméne.

Študent/doktorand

Študentský e-mailový účet je v tvare UPN@stud.uniza.sk.

Vaše UPN je uvedené napr. na vašom osobnom certifikáte k elektronickému podpisu, ktorý ste obdržali pri zápise.

V študentskom prípade je tvar e-mailového účtu zhodný s tvarom UNIZA účtu: UPN@stud.uniza.sk.

Napr. hvizdak99@stud.uniza.sk.

Zamestnanec

Zamestnanecký e-mailový účet je v tvare meno.priezvisko@uniza.sk

Napr. michal.hvizdak@uniza.sk

Používanie e-mailu

Používať Váš e-mailový účet môžete rôznymi spôsobmi:

Presmerovanie e-mailu

So službou presmerovanie e-mailu si môžete vaše e-mailové konto presmerovať na inú e-mailovú adresu (napr. Vaša súkromná e-mailová adresa). 

E-mail je možné presmerovať len na jednu súkromnú e-mailovú adresu. Po tomto kroku Vám budú všetky e-maily z UNIZA prichádzať na vašu súkromnú e-mailovú adresu. 

Obsah