Nachádzate sa tu:

Verzia Matlab 2017a, všetky moduly.

Licencia pre GRID UNIZA umožňuje využiť pre výpočet 32 jadier.

Verzia Matlab 2015b, všetky moduly.

Licencia pre GRID UNIZA umožňuje využiť pre výpočet 256 jadier. V licencii pre cluster computing nie sú žiadne moduly.

1 - Pripojenie na GRID UNIZA

V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH.

Ako login host zadajte: login.hpc.uniza.sk

2 - Spustenie Matlab

Cesta k Matlab na GRID UNIZA je: /apps/MATLAB_TAH/R2017a

Matlab - TAH licencia spustite príkazom:

$ module load matlabtah

alebo pre verziu R2015b
$ module load matlabtah/R2015b

$ matlab &

3 - Konfigurácia GRID clustra

Prejdite na: ENVIRONMENT -> Parallel -> Manage Cluster Profiles -> Add -> Torque

Editujte pridaný profil a nastavte parametre:

JobStoreLocation - cesta k matlab aplikáciám

  • /work/username/matlab

Numworkers - požiadavka na počet worker procesov

  • 24

ClusterMatlabRoot

  • /apps/MATLAB_TAH/R2017a

SubmitArguments - parametre pre torque, fronta parallel, 2 výpočtové nody s 12 jadrami, 1GB na jadro...

  • -q parallel -l nodes=2:ppn=12,pmem=1000mb,walltime=1:10:00 -m abe -M meno.priezvisko@uniza.sk

RshCommand

  • ssh

 

4 - Nastavenie default clustra

Nastavte v časti ENVIRONMENT -> Parallel -> Set Default -> TorqueProfile1

Predchádzajúci článok Matlab – licencia pre GRID
Ďalší článok SIMPACK
Obsah