HLAVNÉ IT SLUŽBY

Všetky informácie týkajúce sa Vášho UNIZA účtu, ktorý môžete použiť ako jednotný SSO prístup do viacerých aplikácií.

Všetky informácie týkajúce sa vášho UNIZA e-mailového účtu. E-mailový účet majú všetci študenti a zamestnanci UNIZA.

Čipová karta na UNIZA sa vydáva každému študentovi, externému študentovi a zamestnancovi.

Informácie o dátovej, VPN, WiFi sieti na UNIZA. Sieťové služby a nastavenia.

OSTATNÉ SLUŽBY

Všetky informácie o cloudovej službe Microsoft 365, prihlásenie, používanie.

Licencia Matlab TAH je dosupná pre všetkých študentov a zamestnancov UNIZA zadarmo.

Online cloudové úložisko UNIZA založené na open-source technológii Owncloud.

Centrálny úhradový systém, ktorý sa stará o účet klientov UNIZA.

Nová generácia identifikačného systému INFOS.

GRID-ová infraštruktúra pre vysoko výkonné počítanie na UNIZA.