Na každom pracovisku príslušný vedúci zamestnanec je zodpovedný za to že na jeho pracovisku bude...
Hlavné menu - osoby s právom schvaľovania žiadostí Úvodná obrazovky systému INFO po prihlásení sa:...
Prihláste sa do systému Prihláste sa do dochádzkového systému pomocou svojho UPN - návod na...
Od januára 2020 je na UNIZA nasadený nový dochádzkový systém INFOS. Nová verzia systému je...
Nová generácia identifikačného systému INFOS predstavuje úplne novú WEB platformu pre všetky aplikácie INFOS a...