Nachádzate sa tu:

Počítačová sieť (dátová) UNIZA-Net (University of Zilina Network) je počítačová sieť Žilinskej univerzity. UNIZA-Net bola zriadená pre potreby a odborné zameranie školy a jej pracovísk v oblasti správy, výuky, vedy a výskumu ako aj pre rozvoj nových služieb a aplikácií v oblasti vzdelávania. Sieť pozostáva z prístupových LAN sietí fakúlt, internátov a ostatných pracovísk univerzity, prioritne tvorených štruktúrovaným kabelážnym systémom, vzájomne prepojených prostredníctvom metropolitnej siete (MAN-ŽU).

Dátová sieť je základom pre všetky procesy spracovania dát na UNIZA:

 • odosielanie e-mailov,
 • prehliadanie internetu,
 • ukladanie údajov online, 
 • prenos telefónnych hovorov (pomocou technológie VoIP)
 • a mnoho ďalšie.

MAN-ŽU spája pomocou optických vlákien jednotlivé lokality univerzity a vytvára vysokorýchlostnú chrbticovú sieť využívajúcu technológiu prepínaného 10 gigabitového ethernetu. Aktívne prvky MAN-ŽU sú rozdelené do dvoch základných skupín:

 • jednu skupinu tvoria chrbticové prepínače zabezpečujúce spojenie medzi jednotlivými lokalitami metropolitnej siete,
 • druhú skupinu aktívnych prvkov tvoria prepínače umožňujúce pripojenie lokálnych prístupových sietí a ich začlenenie do VLAN podľa logickej štruktúry nezávisle na fyzickej dislokácii.

Smerovania paketov v chrbticovej sieti je realizované prepínaním na tretej vrstve (L3 switching).

V súlade s projektom boli lokality SvF, FRI, Rektorát, Campus Veľký Diel, Univerzitná knižnica a školské domovy Hliny prepojené rýchlosťou 10Gb alebo 1Gb čo tvorí chrbticu MAN-ŽU.

Ako aktívne prvky sú použité v súlade s už implementovanou technológiou na VD prepínače CISCO 3750.

Centálny prepínač areálu VD Cisco 6509. Prepínač Catalyst 3750x umiestnený v Univerzitnej knižnici zabezpečuje pripojenie celého komplexu internátov na VD, v budúcnosti aj ďalších univerzitných objektov v tejto lokalite a súčasne plní funkciu retundantného routra v prípade výpadku v centrálneho routingu campusu VD.

Na obrázku nižšie sú znázornené jednotlivé optické trasy MAN-ŽU sprevádzkované k dnešnému dňu. Okrem toho je optika položená aj k budovám NR, NS, k Novej menze a k unimu H. Prenosová rýchlosť na prípojkách týchto objektov je 100Mbps.

zunet-backbone-ospf-10g-07-schema-brief_s

Do infraštruktúry SANETu je celá metropolitná sieť pripojená prostredníctvom vysokovýkonného prepínača CISCO Catalyst 6509 po optickej trase s max. rýchlosťou 10GB/s. Následná konektivita do zahraničných sietí je zabezpečená nasledobvne:

 • GEANT - 1Gb/s
 • GTS - 800Mb/s
 • ACOnet a VIX - 10Gb/s
 • CESNET a NIX - 10Gb/s

Vybudovaním optického backbonu mentropolitnej siete, ako aj implementáciou celého projektu SANET II sa na univerzite vytvorili všetky predpoklady na efektívne využívanie najnovších sieťových aplikácií v oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania.

zunet-backbone-ospf-40g-10-schema
Ďalší článok Fakultní správcovia
Obsah