Nachádzate sa tu:

Verzie Comsol 5.0, Comsol 5.2

1 - Pripojenie na GRID UNIZA

V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH.

Ako login host zadajte: login.hpc.uniza.sk

2 - Spustenie Comsol

Cesta k Matlab na GRID UNIZA je: /apps/comsol52/multiphysics

Comsol spustite príkazom:

$ module load comsol
$ comsol &

ak spustenie skončí chybou, prepnite renderovanie do SW módu. Comsol stačí takto spustiť raz, potom si uloží nastavenie.

$ module load comsol
$ comsol -3Drend sw &

3 - Comsol - výpočty

Spustenie Comsol výpočtu v interaktívnom režime.

Vytvorte si pbs skript (comsol.pbs) pre interaktívnu prácu.

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N comsol

# skript ziada - 1 vypoctovy nod s 12 jadrami, 7GB RAM na jadro 
#                a 12 hodin maximalny cas vypoctu
#PBS -l nodes=1:ppn=12,pmem=7gb,walltime=12:00:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - batch
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file -  "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru -  "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m n

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

# prenos nastavenia prostredia na vypoctovy nod
#PBS -v DISPLAY

# interktivne a povoli X11 forwarding
#PBS -I

Spustenie interaktívnej úlohy

$ qsub comsol.pbs

Po pripojení na výpočtový nod spustite comsol

$ module load comsol
$ comsol -tmpdir /localscratch&
Predchádzajúci článok ANSYS
Ďalší článok COMSOL – cluster computing
Obsah