Naplánované schôdze sa ukladajú do kalendára vášho Microsoft 365 konta. Naplánovanie schôdze Schôdzu v aplikácii...
Schôdze v aplikácii teams zahŕňajú zvuk, video a zdieľanie obrazovky. Sú jedným z kľúčových spôsobov,...
Počas meetingu môžete na anotáciu prezentácie využiť aplikáciu Microsoft Whiteboard. Aplikácia je priamo súčasť Microsoft Teams,...
V každom vzdelávacom teame môžete ako učiteľ/vlastník vzdelávacieho teamu vytvoriť tzv. poznámkový blok pre učebné predmety....
Pomocou Microsoft Forms môžete v aplikácii Microsoft Teams vytvoriť okamžitú anketu (hlasovanie, formulár) v reálnom...
Pridávanie členov do skupiny - vlastník skupiny Pridávanie členov prostredníctvom kódu skupiny Ak je vaša...
V učebniach a prednáškových miestnostiach, ktoré sú vybavené vizualizérom EPSON je možné použiť tento vizualizér...
Všetky vzdelávacie tímy (spolupráca učiteľov a študentov) sú vytvárané centralizovane. Pred začiatkom semestra sú do...
Inštalácia Microsoft Teams Prejdite na download stránku aplikácie Microsoft Teams. Stiahnite si aplikáciu Spustite stiahnutý...