Nachádzate sa tu:

Žilinská univerzita je členom projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP), ktorý bol schválený v marci 2009. Projekt bol zrealizovaný v roku 2012.

High performance computing (HPC) alebo vysoko výkonné počítanie (VVP) znamená využívanie (super)počítačov a počítačových clustrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky ako napríklad medicína, fyzika, chémia, ekonomika.

GRID UNIZA

Výpočtový cluster na UNIZA má výkon 4,39 TFLOPS (88% teoretického výkonu) a obsahuje:

46 x Compute node

 • 2 x 6 jadrovy Intel(R) Xeon(R) CPU L5640 @ 2.27GHz
 • 96GB RAM
 • 2 x 500GB HDD
 • OS Scientific Linux 6.3
 • Ethernet, InfiniBand
 • v 2 nodoch je grafická karta NVIDIA GF100 (Tesla M2070)

2 x Compute node

 • 2 x 10 jadrovy Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 8860 @ 2.27GHz
 • 256GB RAM
 • 2 x 300GB HDD
 • OS Scientific Linux 6.3
 • Ethernet, InfiniBand

Filesystem

 • /home/$USER - xfs
 • /work/$USER - xfs
 • /apps - xfs
 • /localscratch/$PBS_JOBID ($TMPDIR) - ext4
 • celková kapacita 192 TB

Fronty úloh

 • debug - walltime=30min, max 2 ulohy per user,
 • serial - walltime=240 hod, mem=4gb,
 • parallel - walltime=240 hod, max nodes=10, max ncpus=120.

Ako sa pripojiť na GRID UNIZA

Pre vzdialený prístup (pripojenie z IP adries mimo UNIZA) k GRID UNIZA môžete použiť VPN pripojenie. VPN pripojenie do siete UNIZA je dostupné pre systémy Windows a Linux.

VPN Profile pre pripojenie k GRID UNIZA získate od správcu (kontakt vľavo).

SSH Automatic Login

cd ~
ssh-keygen -t rsa
cd ./.ssh
cp id_rsa.pub authorized_keys
chmod 600 authorized_keys

##cat id_rsa.pub >> authorized_keys  // ak uz subor authorized_keys existuje, namiesto prikazu cp

ssh comp01

Dostupný SW

 • Matlab
 • Matlab - TAH licencia
 • Comsol
 • Comsol - Cluster computing
 • SIMPACK
 • Ansys
 • Genome Trax + ANNOVAR
 • Mathematica

Všetky návody ako použiť vyššie uvedený SW nájdete v časti Návody.

Ďalší článok Kopírovanie súborov na GRID
Obsah