Vážení študenti, zamestnanci,

upozorňujeme na zmenu konfiguračného súboru pre VPN.

Pre úspešné pripojenie je nutné si stiahnuť nový konfiguračný súbor aplikácie OpenVPN. Všetky informácie nájdete v návodoch pre jednotlivé typy operačných systémov:

 

V prípade dodatočných požiadaviek kontaktujte:

Centrum IKT UNIZA
Oddelenie podpory používateľov
kl. 1717, www.helpdesk.uniza.sk