a Potrebujem systém TRANSCARD ak nevyužívam SAD a cestujem len vlakmi? Nie, pre využitie preukazu...
Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom...
Žilinská univerzita v súlade s internými smernicami UNIZA vydáva Preukaz zamestnanca na čipovej karte (ďalej...
Žilinská univerzita v súlade s §67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...
Žilinská univerzita v súlade s §67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...
Poplatky za čipové karty a prolongačné známky pre preukazy sa uhrádzajú bezhotovostným platobným spôsobom na...
Univerzitné terminály pre aktualizáciu údajov (študentské) Blok AA - prízemie pracovisko čipových kariet AA018  ...
Na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 sa s účinnosťou od 17.11.2014 pre vybrané kategórie...
V prípade nefunkčnosti, straty alebo odcudzenia karty je možné vytlačiť jej duplikát. Vydanie duplikátu karty...
Predlžovanie platnosti preukazu študenta - PROLONGÁCIA - sa týka všetkých študentov, ktorí pokračujú v štúdiu...