Zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline si môžu pre návštevu na UNIZA vytvoriť tzv. hosťovský wifi...
IT služby, ku ktorým môžete pristupovať prostredníctvom Vášho UNIZA účtu nájdete po prihlásení do systému...
Prejdite do systému NMS a kliknite vpravo hore na Prihlásenie. Do systému NMS sa prihlásite...
Študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline si môžu počas svojej neprítomnosti nastaviť vo svojom...
Študenti a zamestnanci UNIZA si môžu vo svojom UNIZA účte nastaviť presmerovanie e-mailových správ na inú e-mailovú...
Všetky informácie o zamestnancoch, študentoch sú uložené v univerzitnom LDAP. Medzi tieto informácie patrí napr.:...
Aby ste mohli využívať váš UNIZA účet v prostredí Žilinskej univerzity v Žiline je potrebné...
Každý študent, doktorand, zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline získava osobný účet (UNIZA účet) v univerzitnom...