Nachádzate sa tu:

Verzia Matlab 2015b.

Licencia pre GRID UNIZA umožňuje využiť pre výpočet 256 jadier.

1 - Pripojenie na GRID UNIZA

V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH.

Ako login host zadajte: login.hpc.uniza.sk

2 - Spustenie Matlab

Cesta k Matlab na GRID UNIZA je: /apps/MATLAB/R2015b

Matlab spustite príkazom:

$ module load matlab
$ matlab &

3 - Konfigurácia GRID clustra

Prejdite na: ENVIRONMENT -> Parallel -> Manage Cluster Profiles -> Add -> Torque

Editujte pridaný profil a nastavte parametre:

JobStoreLocation - cesta k matlab aplikáciám

  • /work/kojdjak/matlab

Numworkers - požiadavka na počet worker procesov

  • 24

ClusterMatlabRoot

  • /apps/MATLAB/R2015b

SubmitArguments

  • -q parallel -l nodes=2:ppn=12,pmem=5000mb,software=MATLAB_Distrib_Comp_Engine,walltime=1:10:00 -m abe -M meno.priezvisko@uniza.sk

RshCommand

  • ssh

 

4 - Nastavenie default clustra

Nastavte v časti ENVIRONMENT -> Parallel -> Set Default -> TorqueProfile1

Predchádzajúci článok Mathematica 11.1
Ďalší článok Matlab – TAH licencia
Obsah