Centrum informačných a komunikačných technológií

RIADITEĽ

Ing. Pavol Podhora, PhD.

AD218

ASISTENTKA RIADITEĽA

Katarína Križalkovič Puškášová

AD216

REFERENT MAJETKOVEJ EVIDENCIE

Ilona Slaninková

AD214

Výpočtové systémy a komunikačné technológie

VEDÚCI ODDELENIA

Ing. Ľuboš Kojdjak

AD212

SYSTÉMOVÝ ANALYTIK PRE VÝPOČTOVÉ SYSTÉMY A SERVERY

Ing. Michal Hvizdák

AD210

TECHNIK KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY LAN, WAN

Pavol Ftorek

BG103

IT TECHNIK

Ing. Ján Turský

BG106

SYSTÉMOVÝ ANALYTIK PRE VÝPOČTOVÉ SYSTÉMY A SERVERY

Ing. Zdeněk Šimánek

AD209

SYSTÉMOVÝ ANALYTIK PRE VÝPOČTOVÉ SYSTÉMY A SERVERY

Bc. Lukáš Brezáni

AD208

SIEŤOVÝ TECHNIK ŠPECIALISTA

Marek Polaček

AD208

Vzdelávacie a informačné systémy

VEDÚCI ODDELENIA

Ing. Peter Fraňo, PhD.

AD215

PROJEKTANT ANALYTIK

Ing. Vladislav Dobeš

AD211

ŠPECIALISTA PREVÁDZKY IS, PODPORA SAP

Ing. Jana Hudecová, PhD.

AD213

APLIKAČNÝ PROGRAMÁTOR

Ing. Martin Chochúľ

AD211

PROJEKTANT ANALYTIK

Ing. Peter Malacký

AD213

VÝVOJÁR WEB STRÁNOK

Ing. Martin Matula, PhD.

AD209

APLIKAČNÝ PROGRAMÁTOR

Ing. Margita Šimáková

AD209

PROJEKTANT ANALYTIK

Ing. Milan Tabak

AD217

PROJEKTANT ANALYTIK

Ing. Ľubomír Zaťko

AD217

ŠPECIALISTA PREVÁDZKY IS, PODPORA SAP A REZORTNÉ IS

Ing. Katarína Korenčiaková

AD213

Podpora používateľov

VEDÚCI ODDELENIA

Ing. Róbert Orenič

AD207

OPERÁTOR HELPDESK A SERVISU IT

Ing. Žaneta Dudjaková

BF105

TECHNIK DIDAKTICKÝCH ZARIADENÍ

Ing. Róbert Ďurec

AD203

OPERÁTOR PRACOVISKA IDENTIFIKAČNÝCH KARIET

Ing. Igor Glos

AA018

GRAFIK-DIZAJNÉR

Ing. Emil Hrabovský

AD205

TECHNIK MULTIMEDIÁLNYCH ZARIADENÍ

Ing. Branislav Krnáč, PhD.

AD205

KONZULTANT ŠKOLITEĽ

Ing. Martin Skála

AA018

OPERÁTOR HELPDESK A SERVISU IT

Peter Tamaši

BG105