Centrum informačných a komunikačných technológií

RIADITEĽ

Ing. Pavol Podhora, PhD.

AD218

ASISTENTKA RIADITEĽA

Bc. Katarína Križalkovič Puškášová

AD216

REFERENT MAJETKOVEJ EVIDENCIE

Ilona Slaninková

AD214

Výpočtové systémy a komunikačné technológie

VEDÚCI ODDELENIA

Ing. Ľuboš Kojdjak

AD212

ADMINISTRÁTOR VS A KT

Ing. Michal Hvizdák

AD210

ADMINISTRÁTOR VS A KT

Bc. Lukáš Brezáni

AD208

ADMINISTRÁTOR VS A KT

Marek Polaček

AD208

TECHNIK IKT

Ing. Ján Turský

BG106

Vzdelávacie a informačné systémy

VEDÚCI ODDELENIA

Ing. Peter Fraňo, PhD.

AD215

PROGRAMÁTOR ANALYTIK IS

Ing. Vladislav Dobeš

AD211

ŠPECIALISTA PREVÁDZKY IS

Ing. Jana Hudecová, PhD.

AD213

PROGRAMÁTOR ANALYTIK IS

Ing. Peter Malacký

AD213

ŠPECIALISTA PREVÁDZKY IS

Ing. Martin Matula, PhD.

AD209

PROGRAMÁTOR ANALYTIK IS

Ing. Margita Šimáková

AD209

PROGRAMÁTOR ANALYTIK IS

Ing. Milan Tabak

AD217

PROGRAMÁTOR ANALYTIK IS

Michal Velecký

AD213

ŠPECIALISTA PREVÁDZKY IS

Ing. Katarína Korenčiaková

AD213

Podpora používateľov a multimediálnych technológií

VEDÚCI ODDELENIA

Ing. Róbert Orenič

AD207

ŠPECIALISTA PODPORY IKT

Ing. Žaneta Dudjaková

BF105

MULTIMEDIÁLNY ŠPECIALISTA

Ing. Róbert Ďurec

AD203

ŠPECIALISTA PODPORY IKT

Ing. Igor Glos

AA018

MULTIMEDIÁLNY ŠPECIALISTA

Ing. Emil Hrabovský

AD205

MULTIMEDIÁLNY ŠPECIALISTA

Ing. Branislav Krnáč, PhD.

AD205

ŠPECIALISTA PODPORY IKT

Ing. Martin Skála

AA018

ŠPECIALISTA PODPORY IKT

Peter Tamaši

BG105

ŠPECIALISTA PODPORY IKT

Tomáš Hlubina

BG105

MULTIMEDIÁLNY ŠPECIALISTA

Jozef Komada

AD205