Vážení študenti, zamestnanci,

z dôvodu príkazu rektora č. 1/2021 je otváracia doba pracoviska helpdesk a vydávania čipových kariet upravená.

Pracovisko bude do odvolania otvorené pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných nariadení vždy len vo štvrtok v čase od 07:30 - 15:30 hod. 

Online podpora prostredníctvom e-mailu a helpdesk systému funguje bezo zmien.

 

V prípade dodatočných požiadaviek kontaktujte:

Centrum IKT UNIZA
Oddelenie podpory používateľov
kl. 1717, www.helpdesk.uniza.sk