Nachádzate sa tu:
Vytlačiť

Každý študent, doktorand, zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline získava osobný účet (UNIZA účet) v univerzitnom systéme.

UNIZA účet Vám umožňuje jednotný SSO prístup do viacerých systémov Žilinskej univerzity a pozostáva z prihlasovacieho mena a hesla.

UNIZA účty sú uložené v univerzitnom LDAPNa prácu s vašim LDAP účtom môžete využiť webovú aplikáciu na správu používateľských účtov - NMS.

Aby ste mohli váš UNIZA účet plnohodnotne využívať je potrebné ho najskôr aktivovať.

Tvar a platnosť UNIZA účtu

Študent/doktorand

Študentský účet je v tvare UPN@stud.uniza.sk (napr. hvizdak99@stud.uniza.sk) a je platný počas trvania štúdia na UNIZA.

Vaše UPN je uvedené napr. na Vašom osobnom certifikáte k elektronickému podpisu, ktorý ste obdržali pri zápise. UPN vám systém zašle aj po aktivovaní vášho UNIZA účtu.

Študentský účet používate na prihlasovanie sa do IS systémov na UNIZA napr.:

  • webmail,
  • WiFi sieť,
  • IS vzdelávanie,
  • Microsoft 365
  • a i.


Váš študentský e-mail má zhodný tvar t.j. UPN@stud.uniza.sk.

Zamestnanec

Zamestnanecký účet je v tvare UPN@uniza.sk (napr. hvizdak99@uniza.sk) a je platný počas trvania pracovného pomeru na UNIZA.

UPN vám systém zašle aj po aktivovaní vášho UNIZA účtu.

Zamestnanecký účet používate na prihlasovanie sa do rôznych služieb v prostredí UNIZA ako napr.:

  • webmail
  • registratúra
  • WiFi sieť
  • Microsoft 365
  • a i.

Zamestnanecký e-mail má tvar meno.priezvisko@uniza.sk.

Obsah