V súčasnosti máte možnosť zakúpiť si cez eMANY nasledovné služby: Poplatok za parkovné na zvolené...
Výstupom uzávierky systému sú najmä súhrnné daňové doklady, ktoré sú prehľadom o čerpaní prostriedkov za jednotlivé...
Na navýšenie disponibilného zostatku vášho eMANY účtu slúži modul plnenie účtu. Pre úspešné nabitie vášho...
eMany UNIZA Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity - eMANY je centrálny úhradový systém, ktorý sa stará...
Na každom pracovisku príslušný vedúci zamestnanec je zodpovedný za to že na jeho pracovisku bude...
Hlavné menu - osoby s právom schvaľovania žiadostí Úvodná obrazovky systému INFO po prihlásení sa:...
Prihláste sa do systému Prihláste sa do dochádzkového systému pomocou svojho UPN - návod na...
Od januára 2020 je na UNIZA nasadený nový dochádzkový systém INFOS. Nová verzia systému je...