V súčasnosti máte možnosť zakúpiť si cez eMANY nasledovné služby: Poplatok za parkovné na zvolené...
Výstupom uzávierky systému sú najmä súhrnné daňové doklady, ktoré sú prehľadom o čerpaní prostriedkov za jednotlivé...
Na navýšenie disponibilného zostatku vášho eMANY účtu slúži modul plnenie účtu. Pre úspešné nabitie vášho...
eMany UNIZA Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity - eMANY je centrálny úhradový systém, ktorý sa stará...