Nachádzate sa tu:

Verzie Mathematica 10.4, Mathematica 11.1

1 - Pripojenie na GRID UNIZA

V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH.

Ako login host zadajte: login.hpc.uniza.sk

2 - Spustenie Mathematica - GUI

Cesta k Mathematica na GRID UNIZA je: /apps/Mathematica/Wolfram/Mathematica/11.1/Executables

Mathematica spustite príkazom:

$ module load Mathematica
$ Mathematica &

3 - Spustenie Mathematica - príkazový riadok

$ module load Mathematica

$ math

$ math -script< myscript.m

4 - Spustenie Mathematica - GRID

#!/bin/sh

#PBS -N UNIZA_JOB
#PBS -l nodes=1:ppn=1,pmem=100mb,walltime=00:10:00
#PBS -A UNIZA_PROJ
#PBS -q serial
#PBS -e Simple.err
#PBS -o Simple.result
#PBS -m ae
#PBS -M user@uniza.sk

cd /mydir

module load Mathematica

math < myscript.m
Predchádzajúci článok Genome Trax
Ďalší článok Matlab – licencia pre GRID
Obsah