Nachádzate sa tu:

V prípade nefunkčnosti, straty alebo odcudzenia karty je možné vytlačiť jej duplikát. Vydanie duplikátu karty je spoplatnené.

Sumu je možné uhradiť elektronicky a zaslať potvrdenie o platbe na e-mailovú adresu karty@uniza.sk, prípadne počkať min. 2 pracovné dni na pripísanie platby a prísť si po duplikát karty.

Duplikát karty je možné poslať poštou po uhradení poplatku uvedeného nižšie.

Duplikát karty má to isté číslo licencie ISIC, ale nové číslo karty, takže je nutné o tom informovať dopravcu, u ktorého si uplatňujete na základe preukazu študenta zľavu.

Pre bezhotovostný prevod použite nasledujúce údaje:

IBAN SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
konštantný symbol 0308
špecifický symbol Vaše rodné číslo (bez lomky)
variabilný symbol podľa tabuľky nižšie
suma podľa tabuľky nižšie

Neplaťte poštovou poukážkou!

Poplatky za vydanie duplikátu karty

 

Typ študenta Suma za vydanie duplikátu karty
Denný študent 20€
Externý študent 10€

Typ študenta Poplatok z odoslanie preukazu poštou
Denný študent 2,1€
Externý študent 2,1€

Typ študenta Variabilný symbol k platbe
Denný študent 53142
Externý študent 53129

Predchádzajúci článok Ako prolongovať preukaz?
Ďalší článok Umiestnenie terminálov na UNIZA
Obsah