Nachádzate sa tu:

1 - Pripojenie na GRID UNIZA

V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH.

Ako login host zadajte: login.hpc.uniza.sk

2 - Spustenie ANSYS

Spustenie ANSYS na login node

$ module load ansys
$ launcher &

Spustenie ANSYS v interaktívnom režime na výpočtovom node

Vytvorte si pbs skript (ansys.pbs) pre interaktívnu prácu

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N ansys

# skript ziada - 1 vypoctovy nod s 12 jadrami, 7GB RAM na jadro 
#                a 12 hodin maximalny cas vypoctu
#PBS -l nodes=1:ppn=12,pmem=7gb,walltime=12:00:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - batch
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file -  "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru -  "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m n

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

# prenos nastavenia prostredia na vypoctovy nod
#PBS -v DISPLAY

# interktivne a povoli X11 forwarding
#PBS -I

Spustenie interaktívnej úlohy

$ qsub ansys.pbs

Po pripojení na výpočtový nod spustite ansys

$ module load ansys
$ launcher &
Ďalší článok COMSOL
Obsah