Verzie Mathematica 10.4, Mathematica 11.1 1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite...
Genome Trax Cesta k dátam: /work/Genome_Trax/2016-06-30 1 - Spustenie Annovar ANNOVAR cesta k programom: /apps/annovar/...
1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH. Ako login...
Verzia SIMPACK 9.8.2, SIMPACK 9.9.2. 1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite...
1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH. Ako login...
Verzie Comsol 5.0, Comsol 5.2 1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite...
Verzia Matlab 2017a, všetky moduly. Licencia pre GRID UNIZA umožňuje využiť pre výpočet 32 jadier....
Verzia Matlab 2015b. Licencia pre GRID UNIZA umožňuje využiť pre výpočet 256 jadier. 1 -...