Nachádzate sa tu:

Aplikácia eduroam CAT je dostupná pre všetky v dnešnej dobe používané operačné systémy. Úplný zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na stránke cat.eduroam.org

Nastavenie v inom mobilnom operačnom systéme je v zásade rovnaké.

Čo potrebujete?

  • funkčný prístup k internetu
  • UNIZA účet - prihlasovanie meno - Vaše UPN
  • heslo k vášmu účtu, ktoré ste si zvolili pri aktivácii účtu

1 - Nainštalujte eduroam CAT

Vo vašom mobilnom zariadení prejdite na obchod Google Play. Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu eduroam CAT.

Spustite aplikáciu a povoľte prístup k polohe zariadenia (prístup k polohe je vyžadovaný kvôli automatickému vyhľadaniu najbližšej inštitúcie).

Vyberte inštitúciu, pre ktorú chcete nakonfigurovať sieť eduroam (University of Žilina).

2 - Nainštalujte profil siete

Aplikácia automaticky vyhľadá konfiguračný profil siete. Pokračujte stlačením Inštalovať.

Na nasledujúcej obrazovke zadajte vaše používateľské meno a heslo:

  • študent: UPN@stud.uniza.sk
  • zamestnanec: UPN@uniza.sk

Viac informácii v časti eduroam - Ako sa pripojiť?

Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.

eduroam_android

3 - Pripojenie do siete

Aplikácia automaticky vytvorí vo vašom smartfóne profil siete eduroam spolu s vašimi prihlasovacími údajmi.

Pripojenie do WiFi siete eduroam prebehne automaticky po úspešnej inštalácii profilu.

eduroam_android2

				<![CDATA[]]>
Predchádzajúci článok eduroam CAT – desktop
Obsah