Prihlásenie k GRID UNIZA,dostupné moduly, spustenie úlohy, kontrola jednotlivých úlohy a vymazanie úlohy z fronty. ...
1 - Príprava PBS skriptu Návrh spúšťacieho PBS skriptu pre úlohu v interaktívnom režime. #!/bin/sh...
Na kopírovanie súborov na klaster môžete použiť napríklad program WinSCP. 1 - WinSCP Stiahnite a nainštalujte...
Verzie Mathematica 10.4, Mathematica 11.1 1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite...
Genome Trax Cesta k dátam: /work/Genome_Trax/2016-06-30 1 - Spustenie Annovar ANNOVAR cesta k programom: /apps/annovar/...
1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH. Ako login...
Verzia SIMPACK 9.8.2, SIMPACK 9.9.2. 1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite...
1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite do Session -> SSH. Ako login...
Verzie Comsol 5.0, Comsol 5.2 1 - Pripojenie na GRID UNIZA V programe MobaXterm prejdite...
Verzia Matlab 2017a, všetky moduly. Licencia pre GRID UNIZA umožňuje využiť pre výpočet 32 jadier....