Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom...
Žilinská univerzita v súlade s internými smernicami UNIZA vydáva Preukaz zamestnanca na čipovej karte (ďalej...
Žilinská univerzita v súlade s §67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...
Žilinská univerzita v súlade s §67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...