Matlab a Matlab – inštalácia na učebne Pre inštaláciu Matlab na celoškolských učebniach je pripravený...
1 - Prejdite na stránku mathworks.com Na stránke www.mathworks.com sa prihláste s vašim vytvoreným osobným...
1 - Prejdite na stránku mathworks.com Na stránke www.mathworks.com si vytvorte s vašim univerzitný e-mailom...
Žilinská univerzita je vlastníkom licencie Total Academic Headcount (TAH) pre MATLAB & Simulink. Licencia umožňuje...