Nachádzate sa tu:

Úhrada poplatku za preukaz študenta na čipovej karte sa realizuje výlučne bezhotovostným spôsobom, a to prevodom na účet.

Je dôležité správne uvedenie variabilného a špecifického symbolu (rodného čísla držiteľa preukazu), aby bola Vaša platba automaticky spárovaná a mohlo sa pristúpiť k tlači preukazu (informácie nižšie).

Poplatky za čipové karty neplaťte poštovou poukážkou!

Postup pre vydanie nového preukazu - pre prvákov

1. fotografia

Fotografiu tváre na bledom pozadí je nutné nahrať do elektronickej prihlášky po elektronickom zápise podľa pokynov z referátu pre vzdelávanie príslušnej fakulty. Postup nahrávania fotografie je dostupný tu. Ak prihláška nebola podávaná elektronicky, je možné poslať fotografiu e-mailom na karty@uniza.sk.

2. úhrada poplatku

Úhrada poplatku za preukaz študenta na čipovej karte sa realizuje výlučne bezhotovostným spôsobom, a to prevodom na účet (nie poštovou poukážkou), viď informácie o úhrade nižšie. Je dôležité správne uvedenie variabilného a špecifického symbolu (rodného čísla držiteľa preukazu), aby bola Vaša platba automaticky spárovaná a mohlo sa pristúpiť k tlači preukazu.

Súčasťou poplatku za čipovú kartu pre študentov prvého ročníka je aj poplatok za preukaz Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

3. vyzdvihnutie preukazu

Vyzdvihnúť preukaz je možné osobne od septembra v AA018, alebo si ho je možné nechať odoslať poštou za príplatok (termín doručenia je do konca augusta, resp. v septembri do týždňa po úhrade). Karta bude doručená doporučene v bezpečnostnej obálke. Po začiatku zimného semestra sa už preukazy ISIC poštou neposielajú. Preukazy sa posielajú poštou len v rámci Slovenskej republiky, sú platné od 1. septembra a je ich možné využívať už pred nástupom do školy.

Informácie o platbách

Študent denného štúdia (1. ročník)

IBANSK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
konštantný symbol0308
špecifický symbolVaše rodné číslo (bez lomky)
variabilný symbol53124
sumazoznam poplatkov

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko študenta - držiteľa karty.

Preukazy budú posielané poštou do začiatku zimného semestra. 

Preukaz je možné si osobne vyzdvihnúť od septembra v rovnakej miestnosti ako budete fotografovaný.

Študent externého štúdia (1. ročník)

IBANSK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
konštantný symbol0308
špecifický symbolVaše rodné číslo (bez lomky)
variabilný symbol53129
sumazoznam poplatkov

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko študenta - držiteľa karty.

Preukazy budú posielané poštou do začiatku zimného semestra.

Preukaz je možné si osobne vyzdvihnúť od septembra v rovnakej miestnosti ako budete fotografovaný.

Učiteľský preukaz - ITIC

IBANSK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
konštantný symbol0308
špecifický symbolVaše rodné číslo (bez lomky)
variabilný symbol53130
suma10€

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko - držiteľa karty.

Zamestnanci

Zamestnanci UNIZA za vydanie prvého preukazu neplatia. 

Ostatné poplatky:

IBANSK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
konštantný symbol0308
špecifický symbolVaše rodné číslo (bez lomky)
variabilný symbol53150
sumazoznam poplatkov

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko - držiteľa karty.

Preukaz je možné si osobne vyzdvihnúť od septembra v rovnakej miestnosti ako budete fotografovaný.

Predchádzajúci článok UNIZA čipová karta
Ďalší článok Ako prolongovať preukaz?
Obsah