Pre dátovú Úschovňu je k dispozícii bezplatný desktop klient. Pomocou klienta budete môcť pristupovať ku...
Používanie služby úschovňa cez web je veľmi jednoduché. Aby ste mohli službu využívať, je nutné...
Zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline môžu na adrese https://uschovna.uniza.sk využívať online cloudové úložisko. Dátová "úschovňa"...