Tento návod popisuje ako nainštalovať a nastaviť aplikáciu Tunnelblick v prostredí operačného systému macOS Mojave...
Tento návod popisuje ako nainštalovať a nastaviť aplikáciu OpenVPN Connect v operačnom systéme Android. Po nastavení sa...
Tento návod popisuje ako nainštalovať a nastaviť aplikáciu OpenVPN v prostredí operačného systému Linux - Ubuntu 18.04.2...
Tento návod popisuje ako nainštalovať a nastaviť aplikáciu OpenVPN v prostredí operačného systému Windows 10. Po...
Pomocou služby VPN sa môžu študenti a zamestnanci UNIZA pripojiť do univerzitnej siete z internetu...
WiFi sieť na UNIZA umožňuje bezdrôtový prístup k sieťovým službám UNIZA pre zamestnancov a študentov...
Siete pripojené na UNIZA-Net majú nasledovných správcov: Fakulta Správca Telefón E-mail Fakulta riadenia a informatiky...
Počítačová sieť (dátová) UNIZA-Net (University of Zilina Network) je počítačová sieť Žilinskej univerzity. UNIZA-Net bola zriadená pre...