Vážení zamestnanci, nižšie nájdete návod ako vložiť dokument preukazujúci status osoby OTP v nadväznosti na...
Ing. Ľuboš Kojdjak Tel: +421 41 513 1851 lubos.kojdjak@uniza.sk správa licencie a administrácia HPC Ing....
Klaster HPC UVP je prístupný pre zamestnancov UNIZA. Operačný systém Linux – Centos 8. Výpočtové...
Vybrané balíky softvéru Ansys sa používajú v štandardnej výučbe v týchto predmetoch na jednotlivých fakultách....
Prehľad SW balíkov Nižšie nájdete prehľad licencovaných softvérových balíkov a produktov Ansys v rámci licencie...
Žilinská univerzita v Žiline je vlastníkom licencie na inžiniersky a simulačný softvér od spoločnosti Ansys....
IBM SkillsBuild je platforma, ktorá združuje dva jedinečné vzdelávacie programy – Open P-TECH a SkillsBuild....