Živý prenos podujatia zabezpečuje Centrum IKT UNIZA

Rokovanie Vedeckej rady UNIZA

Živé vysielanie bude realizované prostredníctvom MS TEAMS na linku:

 » Pripojiť ku schôdzi